คำค้นหา "Microsoft Exchange"

1. การตั้งค่าระบบเมลบนระบบ Windows Phone

ระบบ google mail เป็นระบบที่ทำให้การติดต่อสื่อสารทั่วโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วทันที และระยะทางก็จะไม่เป็นอุปสรรค สำหรับการติดต่อสื่อสารผ่านทาง google mail เกิดขึ้นได้ทุกแห่งทั่วโลกที่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อกับระบบInternetได้ ในระบบปฏิบัติการ Windows Phone นั้นก็ยังมีการพัฒนาเพื่อให้สามรถใช้งานระบบ googlemailโดยการตั้งค่าดังนี้