คำค้นหา "Gmail"

1. การใช้งาน Google Offline

คุณรู้หรือเปล่า?? Google Apps for Work ใช้งานแบบออฟไลน์ได้ โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงอีเมล อ่านและเขียนข้อความใหม่ แบบไม่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือเมื่อการเชื่อมต่อไม่น่าเชื่อถือหรืออินเทอร์เน็ตเกิดปัณหาเมื่อผู้ใช้เชื่อมต่ออีกครั้ง Google Apps for Work ก็จะส่งข้อความในขาออกโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าช่วงเวลาซิงค์ข้อมูลสูงสุดคือ 30 วัน

2. An inbox that works for you

Today, we’re introducing something new. It’s called Inbox. Years in the making, Inbox is by the same people who brought you Gmail, but it’s not Gmail: it’s a completely different type of inbox, designed to focus on what really matters.