คำค้นหา "วิธีการใช้งาน google calendar"

1. วิธีการใช้งาน Google Calendar

Google Calendar คือ อีกหนึ่งบริการของ Google Apps ที่เป็นมากกว่าปฏิทินธรรมดาทั่วไป Google Calendar ไม่ใช่แค่สามารถที่จะจัดการระเบียบตารางเวลานัดหมายส่วนตัวของเราเอง แต่ยังสามารถแบ่งปันเหตุการณ์ต่างๆบนปฏิทินของเราให้กับบุคคลอื่นสามรถรับรู้ได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้เรามีความสามารถประสานงานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น