Keyword "การนำ Google Maps มาใช้ใน Google Sites"

1. Google Map On Google Site

Google Map เป็น service API ที่สามารถนำไปใช้งานได้ง่าย จึงเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับการนำแผนที่ไปใส่บนเว็บไซด์ ซึ่งมีวิธีและขั้นตอนดังต่อไปนี้ นอกจากนั้นแล้ว ยังบอกถึงวิธีการสร้างแผนที่ของตนเองอีกด้วย