Keyword "การตั้งค่า IMAP Email บน Mac"

1. Setup IMAP Email On Mac

การตั้งค่า Email ก็สามารถทำได้ทั้งแบบ POP3 และ IMAP4 ซึ่งก็จะมีข้อแตกต่างกันบ้าง ซึ่งในแบบของ IMAP4 ก็จะทำงานได้ทั้งแบบ Online และ Offline ซึ่งวิธีการตั้งค่า Email บนเครื่อง Mac ในแบบ IMAP สามารถทำได้ดังนี้

2. การตั้งค่า IMAP Email บน Mac

การตั้งค่า Email ก็สามารถทำได้ทั้งแบบ POP3 และ IMAP4 ซึ่งก็จะมีข้อแตกต่างกันบ้าง ซึ่งในแบบของ IMAP4 ก็จะทำงานได้ทั้งแบบ Online และ Offline ซึ่งวิธีการตั้งค่า Email บนเครื่อง Mac ในแบบ IMAP สามารถทำได้ดังนี้