เว็บโฮสต์ติ้ง (Web Hosting)

picture

การให้บริการ ยูนิกโฮสต์ติ้ง

unix hosting เป็นระบบการทำงานที่มีความเร็วค่อนข้างมาก

วินโดว์โฮสติ้ง

การให้บริการ วินโดว์โฮสต์ติ้ง

window hosting ใช้งานระบบปฏิบัติการจากค่าย Microsoft สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกภาษา HTML, ASP, ASP.NET, Perl, PHP, C#, WML และ XML รองรับฐานข้อมูลทุกค่าย MS Access, MSSQL, MySQL สามารถจัดการฐานข้อมูลผ่าน Control Panel รวมถึงสามารถรองรับการใช้งาน Open Source ต่างๆ ได้อีกด้วย เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่เพิ่งเริ่มต้นไปจนถึง เว็บไซต์ที่มีขนาดปานกลาง ครอบคลุมการใช้งานหลากหลายภาษาและคอมโพเนนต์ต่างๆ อย่างครบถ้วน