วินโดว์โฮสติ้ง

แก้ไขล่าสุด: 27.06.2016 : 11:15  โดย: Phunsupa

WINDOWS โฮสติ้ง

Windows โฮสติ้ง

ใช้งานระบบปฏิบัติการจากค่าย Microsoft สามารถรองรับการใช้งานได้ทุกภาษา HTML, ASP, ASP.NET, Perl, PHP, C#, WML และ XML รองรับฐานข้อมูลทุกค่าย MS Access, MSSQL, MySQL สามารถจัดการฐานข้อมูลผ่าน Control Panel รวมถึงสามารถรองรับการใช้งาน Open Source ต่างๆ ได้อีกด้วย เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่เพิ่งเริ่มต้นไปจนถึง เว็บไซต์ที่มีขนาดปานกลาง ครอบคลุมการใช้งานหลากหลายภาษาและคอมโพเนนต์ต่างๆ อย่างครบถ้วน

โฮสติ้งของบริษัทฯ ใช้เครื่องเซิฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพและความเร็วสูง เพื่อรองรับการเข้าถึงเว็บไซต์ของลูกค้าพร้อมกันได้สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการจำกัดจำนวนเว็บไซด์ต่อ 1 เครื่องเซิฟเวอร์ให้เหมาะสม มีการเก็บข้อมูลวันต่อวัน(Daily Backup) หากเกิดข้อมูลสูญหาย ย่อมก่อให้เกิดผลเสียหายเป็นต่อองค์กรแน่นอน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญแก่ข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างมาก ดังนั้น หากข้อมูลสูญหาย บริษัทฯ จะนำข้อมูลนั้นกลับมา เพื่อให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ราคา Windows โฮสติ้ง

ราคา Windows โฮสติ้ง

หมายเหตุ สั่งซื้อ 2 ปีขึ้นไปลด 10% ทุก Plan สอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อกรุณาคลิกติดต่อเรา