Google Hangouts

 • การใช้งานแฮงเอาท์
 • การใช้งานแฮงเอาท์

  การใช้งาน Google Hangouts เป็นเครื่องมืออีกตัว ที่ Google นำมาให้ผู้ใช้ Google+ ได้ใช้พบปะสนทนากับผู้อื่นแบบเห็นหน้าผ่านกล้องเว็บแคม และสามารถพูดคุยกันผ่านไมโครโฟน ผู้ใช้ Google+
 • Google Hangouts
 • Google Hangouts

  • 企業版最多能同時15人視訊
  • 分享螢幕、遠端操控功能
  • 會議可錄製成Youtube、公開直播等
  • 文字對話紀錄一併保存於Gmail內