How to Google Sites

Updated: 17.03.2016 : 10:33  By: Sasina

Google Sites คือเว็บไซต์ของ Google ที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรี ซึ่งเราสามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย   โดยผู้ใช้สามารถปรับแต่งลักษณะของเว็บไซต์ได้ตามความต้องการ สามารถรวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในที่เดียวได้ เช่น วิดีโอ ปฏิทินการนําเสนอเอกสารหรือสิ่งที่แนบ และข้อความ รวมไปถึงความสามารถในการกําหนดความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ด้วย
 1. หลังจากที่ได้ทำการสมัคร Google Apps เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถใช้งาน Google Sites ได้ทันที

  บริการอีเมล์
 2. กดปุ่ม Create ทำการเลือก Template แล้วกำหนดชื่อ Site

  ระบบอีเมล์
   
 3. ปรากฎ Template ที่ได้เลือก

  อีเมล์
   
 4. กดปุ่ม New Page เพื่อสร้างหน้าข้อมูลเว็บไซด์

  อีเมล์โฮสติ้ง
 5. กำหนดชื่อ Page ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Create

  อีเมล์โฮสติ้ง
   
 6. ทำการกรอกข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ