เทคนิคการทำการตลาดผ่าน Social Network

 • Social Network คืออะไร ใช้งานอย่างไร
 • Social Network คืออะไร ใช้งานอย่างไร

  โซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือ Social Network คือเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือการที่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตคนหนึ่ง เชื่อมโยงกับเพื่อนอีกนับสิบ รวมไปถึงเพื่อนของเพื่อนอีกนับร้อย ผ่านผู้ให้บริการด้านโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) บนอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook, Blogger, Hi5, Twitter หรือ Tagged เป็นต้น (บางเว็บไซต์ที่กล่าวถึงในตัวอย่าง ปัจจุบันนี้ได้เสื่อมความนิยมแล้ว) การเชื่อมโยงดังกล่าว ทำให้เกิดเครือข่ายขึ้น เช่น เราสามารถรู้จักเพื่อนของเพื่อนเราได้ เป็นทอดๆ ต่อไปเรื่อย ทำให้เกิดสังคมเสมือนจริงขึ้นมา สามารถสร้างคอนเน็คชั่นใหม่ๆ ได้ง่าย และเมื่อเราแชร์ (Share) ข้อความหรืออะไรก็ตามลงไปในเครือข่าย ทุกคนในเครือข่ายก็สามารถรับรู้ได้พร้อมกัน และสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่เราแชร์ได้ เช่น แสดงความคิดเห็น (Comment) กดไลค์ (Like) ซึ่งอาจจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละผู้ให้บริการ ความโดดเด่นในเรื่องความง่ายของโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network) ทำให้ธุรกิจ และนักการตลาดสนใจที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการ

 • เว็บแนวไหนที่คนไทยให้ความสนใจมากที่สุดบนโลกอินเตอร์เน็ต
 • เว็บแนวไหนที่คนไทยให้ความสนใจมากที่สุดบนโลกอินเตอร์เน็ต

  จากอัตราการส่งผ่านข้อมูล (Bandwidth) ในประเทศ สูงกว่าการเรียกข้อมูลจากต่างประเทศเกือบ 1 เท่าตัว หมายถึงคนนิยมใช้งานเว็บไซต์ภายในประเทศมากกว่าต่างประเทศ หมายถึงเว็บไซต์ที่มี Host อยู่ในประเทศไทย ซึ่งโดยมากแล้วเป็นเว็บไซต์ภาษาไทย ที่นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร หรือกิจการภายในประเทศ

 • Social Network Marketing คืออะไร
 • Social Network Marketing คืออะไร

  การตลาดบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค (Social Network Marketing) คือ การตลาดที่มุ่งเน้นไปที่การกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นสำคัญ โดยช่องทางการตลาดบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค เป็นลักษณะ one to many คือมีการแพร่กระจายของข่าวสารจากหนึ่งออกไปได้เป็นทวีคูณ และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภคเป็นไปได้ง่ายกว่า เข้าถึงมากกว่า เพราะความไม่เป็นทางการของรูปแบบการสื่อสาร ทุกวันนี้มีผู้ใช้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นจำนวนมาก และมีผู้ทำการตลาดบนโซเชียลเน็ตเวิร์คมากเช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นบริการที่สามารถใช้งานได้ฟรี (หากต้องการ option เพิ่มเติมมักต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่น การดูสถิติผู้เข้าชมโฆษณา การเลือกแสดงโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น)