Google Drive

 • Download Folder from Google Drive
 • Download Folder from Google Drive

  การดาวน์โหลดโฟลเดอร์จากไดรฟ์ เป็นการดาวน์โหลดหลายๆไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้น เช่น word presentation form ซึ่งช่วยทำให้คุณไม่เสียเวลาที่จะมาดาวน์โหลดทีละไฟล์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
 • Search Documents on Google Drive
 • Search Documents on Google Drive

  สำหรับการค้นหาใน Drive นั้นเป็นการค้นหาไฟล์ ฟลเดอร์หรือสิ่งอื่นๆ ที่คุณได้บันทึกเก็บไว้ อาทิเช่น มีไฟล์งานจำนวนมากจน ไม่สามารถหาได้ทีละไฟล์หรือโฟล์เดอร์ ก็สามารถทำการค้นหาได้ดังนี้
 • Chat on Documents Google Drive
 • Chat on Documents Google Drive

  การสนทนาบน  Drive   เป็นการเพิ่มความสะดวกในการทำงานร่วมกัน เมื่อไฟล์นั้นมีบุคคลมีการกระทำ แก้ไข ต่างๆ บนไฟล์ โดยสามารถสนทนากันบนไฟล์ได้เลย โดยมีวิธีการตั้งค่าดังนี้
  อ่านต่อ
 • Google Docs offline
 • Google Docs offline

  ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เวลาอะไร คุณก็สามารถดูและแก้ไขไฟล์ในไดรฟ์เอกสาร ชีต และสไลด์ได้ แม้ในตอนที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ให้คุณทำงานแบบไม่สะดุด และเมื่อมีการเชื่อต่อเอกสารของคุณก็จะถูงซิงค์ทันที
 • View Your Files In list or Gird
 • View Your Files In list or Gird

  เป็นการเปลี่ยนมุมมองของเอกสารซึ่งมีอยู่ 2 รูปแแบบคือ แบบ List กับแบบ Grid ซึ่งแบบ List นั้นจะมองไม่เห็นรูปแบบ โครงสร้าง รายละเอียดภายในเอกสาร ซึ่งแบบ Grid นั้นจะมองเห็นโครงสร้างของเนื้อหาภายในเอกสาร ซึ่งมีวิธีการเลอกรูปแบบดังนี้
 • Insert function in Google Drives
 • Insert function in Google Drives

  Google Sheets สามารถใช้งานฟังก์ชันได้หลากหลาย ตามความต้องการของผู้ใช้ เหมือน Excel ให้ผู้ใช้คำนวณตัวเลข ทั้งหาผลรวม(sum) ผลต่าง และอื่นๆ หรือให้เรื่องของการทำ List ข้อมูลก็สามารถทำได้

 • Convert Document Google Apps Drive
 • Convert Document Google Apps Drive

  การ Convert เอกสารใน Google Drive คือการนำเอาไฟล์งานที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นไปไว้บน Google Drive แล้วทำการแปลงไฟล์นั้นให้เป็นไฟล์เอกสารของ Google ซึ่งเอกสารที่เราอัพโหลดขึ้นไปนั้น ตัวเอกสารเองจะไม่สามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมุลใดๆได้  นอกจากดูเอกสารนั้นได้เพียงอย่างเดียว แต่ถ้าเราConvert หรือแปลงไฟล์ที่อัพโหลดไปบน Google Drive เราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนั้นได้นั่นเอง  ซึ่งก็มีวิธีการและขั้นตอนดังนี้ 
 • Add Font for Google Drive
 • Add Font for Google Drive

  Google Docs หรือ Google Drive  มีข้อจำกัดตรงไม่รองรับการจัดรูปแบบและการใช้งานกับบางแบบอักษร หากผู้ใช้ต้องการช้งานแบบอักษรนอกเหนือจากที่ Google Drive มี ต้องทำการเพิ่มแบบอักษรเข้าไปเอง
 • Setup Google Apps Drive Offline
 • Setup Google Apps Drive Offline

  การทำงานแบบ Offline ของ Google Drive นั้น เราสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตและเมื่อเราสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้แล้ว ระบบจะ Sync งานที่เราทำขึ้นไปฝากไว้บน Google Drive อัตโนมัติ ซึ่งการทำงานแบบนี้จะเป็นข้อดีของเรา ในกรณีที่ทำงานแล้วจู่ๆ อินเตอร์เน็ตเกิดหายไป งานของเราที่กำลังทำอยู่ก็ไม่ได้หายตามไปและยังสามารถทำต่อไปได้ด้วย ซึ่งการ Sync ก็มีหลายวิธี ดังนี้
 • Insert Youtube to Google Presentations
 • Insert Youtube to Google Presentations

  การสร้างสือนำเสนอ เป็นนำเสนอความคิดความสร้างสรรค์ของเรา เราสามารถนำวิดีโอจาก YouTube หรือวิดีโออื่น ๆ ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตมาแทรกลงในสไลด์เพื่อสร้างเอกสารงานนำเสนอได้ อ่านต่อ

 • How to convert PDF to Word
 • How to convert PDF to Word

  การที่เรามีไฟล์เอกสารที่เป็น pdf แล้วต้องการที่จะเพิ่มข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลในไฟล์ pdf เราสามารถที่จะแปลงไฟล์ pdf ให้เป็นไฟล์เอกสาร Document ได้ ซึ่งก็มีวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • How to Revision History
 • How to Revision History

  Revision history คือการดูประวัติการทำงานในเอกสารของเรา ซึ่งจะถูกจัดเก็บว่ามีใครที่แก้ไขงานของเรา comment หรือเพิ่มเนื้อหาลงไปในเอกสารบ้าง ซึ่งในประวัตินั้นก็จะเก็บเพียงชื่อและเวลาที่เข้ามาแก้ไขหรือเพิ่มเติมในงานของเรา ซึ่งก็มีวิธีการดูประวัติการแก้ไขได้ดังต่อไปนี้
 • Install Google Drive on your computer
 • Install Google Drive on your computer

  Google Drive มีไว้สำหรับให้คุณฝากไฟล์ หรือทำงานเอกสารแบบออนไลน์ ซึ่งคุณจะยังสามารถดู แบ่งปันและทำงานร่วมกัน จากรายการเอกสารของคุณได้ แต่ถ้าหากคุณติดตั้งแอปพลิเคชัน GoogleDrive For PC หรือแอปพลิเคชันมือถือ คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก Google Drive ในอปุกรณ์ทั้งหมดที่คุณใช้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณจะสามารถเข้าถึงและ sync ทุกอย่างใน Drive ของคุณ ออนไลน์กับโฟลเดอร์ Google Drive บนเดสก์ท็อปในคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • Inserting Summary in Document
 • Inserting Summary in Document

  การใส่ summary ลงใน Google Document เป็นการสร้างบทสรุปเป็นหัวข้อย่อยๆในรายงานหรือเอกสารที่เราสร้างขึ้นมา การทำงานของ summary คือจะช่วยในการจัดลำดับหัวข้อในเอกสารเป็นลำดับของการสร้าง ซึ่งในกรณีที่เรามีหัวข้อย่อยเยอะๆจะทำให้เราค้นหาหรือเรียกดูได้ง่าย ซึ่งวิธีการสร้างและใช้ summary นั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • Share Document (Google Apps Drive)
 • Share Document (Google Apps Drive)

  การแชร์เอกสารGoogle Drive คือการอนุญาติให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงเอกสารของเราในรูปแบบต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายชื่ออีเมล์เพื่อให้เห็นแบบ Online หรือการ Copy Link เอกสารนั้น 

 • Recovery files from recyclebin
 • Recovery files from recyclebin

  Google Drive ใช้ในการทำงาน เก็บข้อมูล ในบางครั้งผู้ใช้อาจจะลบไฟล์ที่คิดว่าไม่จำเป็นออกไป ทำให้ไม่สามารถใช้งานไฟล์เมื่อต้องการได้  ดังนั้น Google Drive จึงสามารถกู้ไฟล์กลับมาใช้งานใหม่ได้
 • Insert Character
 • Insert Character

  ในเอกสารของ Google Document จะมีการเพิ่มอักขระพิเศษได้ ซึ่งอักขระพิเศษนี้เราสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัดจำนวน และอักขระพิเศษเหล่านี้มีขนาดเท่าอักษร 1 ตัวอักษร ซึ่งเป็นการใส่สัญลักษณ์พิเศษทางคณิตศาสตร์, ดนตรี, โหราศาสตร์, ละติน, งานเขียนที่แตกต่างกันเป็นภาคใต้ของภา๋ษาเกาหลีหรือสัญลักษณ์อื่นๆในตัวเลือกอีกมากมาย ที่เราไม่สามารถสร้างเองได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • Setup Language & Zone Time
 • Setup Language & Zone Time

  การตั้งค่าภาษาและเวลาบน Google Drive  คือการตั้งค่าภาษาในการแสดงผล  ของ Google Drive  และเช่นเดียวกันกับการตั้งค่าเขตเวลา  ซึ่งเป็นการตั้งค่าเขตเวลาปัจจุบัน  เพื่อให้  Google Drive แสดงผลวันและเวลาได้อย่างถูกต้องนั่นเอง  ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ตามดังต่อไปนี้ 

   

 • Add Application On Google Drive
 • Add Application On Google Drive

  Google มีคลัง Application ให้ผู้ใช้สามารถ ติดตั้งและใช้งานได้ตามความต้องการ ใช้งานง่ายกว่าไม่ซับซ้อน โดยผู้ใช้สามารถเพิ่ม Application บน Google Drive  ได้ง่ายๆ ซึ่งมีวิธีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • Documnet Form On Google Drive
 • Documnet Form On Google Drive

  Form ใน Google Drive เป็นการสร้างแบบฟอร์มที่ต้องการคำตอบจากผู้ตอบ เพราะการทำงานของ Form นั้นเมื่อเราทำการส่งไปถึงผู้รับ โดยให้ผู้รับตอบและส่งคำตอบกลับมา เราจะสามารถรู้ว่าผู้ที่ตอบแบบฟอร์มได้เลือกคำตอบ หรือตอบอะไรบ้าง แต่ผู้ที่ตอบแบบสอบถามจะไม่รู้ว่าคำตอบที่ตัวเองตอบนั้นผิดหรือถูก ซึ่งประโยชน์นี้สามารถนำไปใช้ได้กับการทำแบบสอบถามออนไลน์ในองค์กร แบบสอบถามความพึงพอใจในองค์กร หรือการทำข้อสอบออนไลน์ก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่งการเก็บข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคำถามและคำตอบของผู้ตอบ ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ที่ Drive ของเราโดยอัตโนมัติและถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์ Spreadsheet ซึ่งการสร้างแบบสอบถามออนไลน์สามารถทำได้ดังนี้
 • Share File and Folder to Outside by email
 • Share File and Folder to Outside by email

  การแชร์เอกสารไปยังนอกองค์กร เป็นการอนุญาติให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงเอกสารในรูปแบบต่างๆได้ ด้วยการเพิ่มรายชื่ออีเมล์เพื่อให้เห็นแบบออนไลน์
 • How to sync folder with Google Drive
 • How to sync folder with Google Drive

  ผู้ใช้สามารถเลือกโฟลเดอร์ที่จะ sync ระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ Google Drive ได้ เพื่อความสะดวก หรือเพื่อความปลอดภัย ที่อาจจะต้องการดึงข้อมูลเพียงบางข้อมูลเก็บไว้บนเครื่อง ซึ่งไม่จำเป็นต้องดึงข้อมูลทั้งหมดที่มีใน Google Drive มาเก็บเพราะอาจเป็นการเปลืองพื้นที่บนเครื่องไปฟรีๆ
 • Drive Storage
 • Drive Storage

  โดยปกติคือ Google จะจำกัดการใช้พื้นที่ฟรีสำหรับบริการและผลิตภัณฑ์ โดยที่จะให้ใช้ฟรีๆ 15 GB โดยที่พื้นที่ของ Google mail จะมีขนาด 15 GB และพื้นที่ของ Google Drive และ Google + Photo ที่ใช้จัดเก็บรูปภาพหรือเอกสารอื่นๆนั้นจะรวมกันอยู่ 5 GB แต่ในปัจจุบันได้มีการใช้รวมกันของทั้ง 3 บริการทั้งหมดเป็น 15 GB แทนที่จะคิดแยกกัน
 • Voice Typing
 • Voice Typing

  Google Docs มีฟังก์ชันช่วยให้คุณสามารถทำงานได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น นั้นก็คือฟังก์ชันการสั่งพิมพ์ด้วยเสียง เพียงแค่แตะแล้วพูด Google Docs ก็จะพิมพ์เป็นคำศัพท์ที่คุณพูด ใช้ได้ทั้งในโทรศัพท์ และบน Browser
 • Create Chart in Google Spreadsheet
 • Create Chart in Google Spreadsheet

  การสร้างแผนภูมิจากข้อมูลใน Google Spreadsheet แผนภูมิใช้ในการแสดงชุดของข้อมูลตัวเลขในรูปแบบกราฟิกเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจข้อมูล และทำให้การนำเสนอน่าสนใจ อ่านต่อ