Google Calendar

 • Add Interesting Calendars
 • Add Interesting Calendars

  การเพิ่มปฏิทินอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น เพิ่ม "Holiday in thailand" ในCalendar เป็นการเพิ่มปฏิทินในวันหยุดต่างๆของประเทศ ซึ่งจะมีแบบปฏิทินนี้ให้คุณได้ใช้ เพื่อความสะดวกในการดูวันหยุดในการทำงานของคุณ โดยมีวิธีการตั้งค่าดังนี้
 • Setup Calendar Notification Via SMS
 • Setup Calendar Notification Via SMS

  Google Calendar มีระบบบริการแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆที่สร้างไว้ในปฎิทิน วิธีการการแจ้งเตือนนั้นเราสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้มีการแจ้งเตือนเป็นในรูปแบบใด เช่น popup email SMS เป็นต้น
 • Setup Calendar Offline
 • Setup Calendar Offline

  Google Calendar มีความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์ได้ ทำให้เราทราบกิจกรรมของเราได้ตลอดเวลา แม้ขณะที่ขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้สามารถดูปฏิทินได้อย่างเดียวไม่สามารถเชิญ หรือ แก้ไขรายละเอียดอะไรได้ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงปฏิทินของคุณได้แบบอ่านอย่างเดียว ไม่สามารถสร้างกิจกรรมได้ เมื่อขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • How to save your programming PDF in Google Calendar
 • How to save your programming PDF in Google Calendar

  ในปฏิทินของเราที่มีงานหรือตารางการนัดหมายที่มีอยู่นั้น เราสามารถที่จะทำการ save ไฟล์ออกมาให้เป็นไฟล์ pdf ได้ ซึ่งวิธีการทำมีดังต่อไปนี้

 • Search Events on Google Calendar
 • Search Events on Google Calendar

  วิธีการค้นหา Calendar เป็นการเตรียมเครื่องมือที่จะใช้สำหรับค้นหาที่มีประสิทธิภาพไว้ให้ โดยเตรียมคำกรองที่จะช่วยทำให้การค้นหาใช้คำที่เฉพาะเจาะจงมีโอกาสที่จะเจอกำหนดการในปฏิทินได้มากขึ้น ได้แก่ What , Who, Where , Doesn’t Have , Search (which calendar) และ Date from เพื่อสะดวกในการหาปฏิทินของคุณได้อย่างรวดเร็วมีวิธีการค้นหาดังนี้ อ่านต่อ
 • Set Location in Google Calendar
 • Set Location in Google Calendar

  การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งบน Google Calendar มีประโยชน์สำหรับ การใช้งานแสดงอุณหภูมิตามเขตตำแหน่งที่ตั้ง การโฆษณาผ่านบริการ Google AdWords และอื่นๆอีก เป็นการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งที่ผู้ใช้อยู่ในขณะนั้นนั่นเอง ซึ่งสามารถทำได้ง่ายมากๆ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

 • Setup Google Apps Calendar on Outlook
 • Setup Google Apps Calendar on Outlook

  การบันทึกตารางการทำงาน และสิ่งที่ต้องทำ นับว่าเป็นความสามารถของ MS outlook และ Google Apps Calendar การ Sync ปฏิทินระหว่าง Google Apps Calendar กับ MS Outlook จึงทำได้ไม่ยาก สามารถทำตามได้จากขั้นตอนด้านล่างนี้

 • Overview of Google Calendar
 • Overview of Google Calendar

  Google Calendar คือ บริการปฏิทินแบบออนไลน์ของ Google ซึ่งทำให้สามารถเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ รวมไว้ในที่เดียวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำหนดการนัดหมายและกำหนดเวลาเหตุการณ์ต่างๆ สามารถส่งข้อความเชิญ สามารถใช้ปฏิทินร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และ ค้นหาเหตุการณ์ต่างๆ ได้ อ่านต่อ

 • Setup Calendar Notification
 • Setup Calendar Notification

  ไม่ว่าในชีวิตประจำวันของคุณจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายแค่ไหนแต่เพื่อให้การใช้ชีวิตที่ง่ายยิ่งขึ้นยังมีอีกหนึ่งบริการของ Google Calendar ก็ยังมีระบบบริการแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ทำการสร้างไว้ใน ปฎิทิน ของเราเองโดยที่เราสามารถจะกำหนดการแจ้งเตือนให้สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางผู้ใช้งานสร้างขึ้นมาภายในปฏิทินขึ้นมาใหม่ได้ มีขั้นตอนวิธีทำดังนี้ อ่านต่อ
 • Share Calendar (Google Apps Calendar)
 • Share Calendar (Google Apps Calendar)

  Google Calendar คือบริการหนึ่งจากหลายๆบริการของระบบอีเมล์ Google Apps Business ซึ่งมีความสามารถที่จะใช้งานร่วมกัน หรือแบ่งปันกิจกรรมต่างๆของผู้ใช้ไปยังบุคคลอื่นได้ โดยมีการกำหนดสิทธิ์การใช้งานเพื่อที่จะสามารถติดตามกิจกรรมและการนัดหมายในการที่จะทำกำหนดสิทธิ์การแชร์Google Calendarมี3รูปแบบให้เลือกโดยทำการตั้งค่าได้ดังนี้
 • Share Resource Calendar
 • Share Resource Calendar

  Resource Calendar คือ ทรัพยากรทุกๆอย่างที่ใช้หรือมีในกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนตารางนัดหมายของคุณแต่นั่นไม่ใช่เหตุการณ์ ตัวอย่างที่พบมากที่สุด คือ ห้องประชุม ซึ่งรวมไปถึง โปรเจคเตอร์ ,รถของบริษัทหรือองค์กร ,ห้องรับรองหรือห้องพัก,อุปกรณ์ หรือสทรัพยากรอื่นๆที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อที่จะใช้งาน
 • Attach File to Calendar
 • Attach File to Calendar

  การทำการแนบไฟล์ลงในปฏิทิน ทำให้คุณสามารถใช้สิ่งที่แนบมาเพื่อรวมไฟล์อย่างน้อยหนึ่งไฟล์ในปฏิทินที่คุณสร้างขึ้นได้ ในการที่จะทำการแนบไฟล์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าไปในตารางกิจกรรมต่างบน Application google calendar ของคุณทำให้คุณมีรายละเอียดต่างๆที่จำเป็นเมื่อคุณเริ่มต้นประชุม และทำให้คุณทำงานกับทีมของคุณได้ตลอดเวลา อ่านต่อ
 • Create Repeat Events in Calendar
 • Create Repeat Events in Calendar

  การสร้างกิจกรรมที่ทำเป็นประจำใน Google Calendar เป็นการสร้างกิจกรรมที่ทำเป็นประจำกันทุกวันหรือทุกสัปดาห์ โดยที่มีการกำหนดการแจ้งเตือนเอาไว้ก็ ต่อเมื่อคุณกำหนดการตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วระบบก็จะคอยช่วยเตือนความจำของคุณเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้และยังสามารถกำหนดเวลาได้หลากหลาย เช่น ในทุกๆวันพุธหรือสัปดาห์เว้นสัปดาห์ โดยตั้งค่าดังนี้
 • Setting Calendar Timezone
 • Setting Calendar Timezone

  ในการตั้งค่า Time Zone ที่ปฏิทิน เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าวันที่และเวลาให้ตามความต้องการของผู้ใช้งานใน Goggle Apps และสามารถเพิ่มและแสดงโซนเวลาที่สองได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเวลาที่คุณกำลังจัดทำกำหนดการประชุมหรือการประชุมทางโทรศัพท์กับคนอื่น ๆ ที่กำลังทำงานในโซนเวลาอื่น เวลาปัจจุบันในโซนเวลาหลักจะถูกเน้นด้วยการไล่ระดับสี
 • How to change Google Calendar View
 • How to change Google Calendar View

  Google Calendar เป็นบริการของ Google ที่ช่วยสร้างปฏิทินและตารางนัดหมายออนไลน์ทำให้ผู้ใช้สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับมุมมองของ Google Calendar เป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองของปฏิทินของคุณตามที่คุณต้องการ สามารถปรับเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือเฉพาะงานที่ได้บันทึกไว้โดยมีการปรับดังนี้ อ่านต่อ
 • Create New Calendar
 • Create New Calendar

  Google Apps for Work สามารถสร้างปฏิทินได้หลายปฏิทิน เพื่อการใช้งานที่แตกต่าง โดยการสร้างปฏิทินขึ้นใหม่นั้น จะช่วยให้สามารถแยกกำหนดการแต่ละเรื่อง ออกเป็นเรื่องๆได้ เช่น ปฏิทินการจองห้องประชุม ทำให้ทราบว่าช่วงเวลาไหนที่ห้องประชุมไม่ว่าง และสามารถจองห้องประชุมได้เวลาไหน เพื่อความสะดวก อ่านต่อ 

   

 • Setting Language and Weather on Calendar
 • Setting Language and Weather on Calendar

  การปรับมุมมองของ Google Calendar เป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองของปฏิทินของคุณตามที่คุณต้องการ สามารถปรับเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือเฉพาะงานของคุณที่คุณได้บันทึกไว้ โดยมีการปรับดังนี้ 

  อ่านต่อ