การเปลี่ยน Logo ขออีเมลองค์กร

Updated: 07.09.2016 : 04:12  By: Unchitta

 

  1. Login เข้าสู่ระบบ Google Apps ด้วย Username และ Password (ต้องเป็น Super Administratorของ Google Apps เท่านั้น)

  2. เลือกที่รูป ฟังเฟือง "Setup" ไปที่่  "Manage this domain"

  3. เข้าสูหน้า "Admin Console"  จากนั้นเลือก "Company Profile"

             

4. เมื่อเข้าหน้า "Profile"  เลือกที่ "Personalization" เพื่อเข้าไปทำการเปลี่ยน Logo

      

5. จะโชว์หน้า "Personalization"  คลิกเลือก  "Custom Logo"  เลือก "Choose  file" เพื่อเลือกไฟล์ Logo