อบรม G Suite

อบรม GOOGLE APPS (G Suite) สำหรับผู้ใช้

อบรม Google Apps สำหรับผู้ใช้

Google Apps for Work Training Course หรือ G Suite Training จะถูกออกแบบโปรแกรมเพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของลูกค้า โดยทีมงานมืออาชีพผู้มีประสบการณ์การฝึกอบรมการใช้งาน Google Apps for Work (G Suite) มาตั้้งแต่ปี 2012 และดำเนินงานโดยทีมงานผู้สอบ Google Apps for Work Certifications ระดับสูงสุด ทางทีมงานจะนำประสบการณ์ และความรู้ ออกแบบคอร์สให้เหมาะสมกับองค์กรของลูกค้า และพิเศษสุดสมัคร G Suite Training กับเรา รับใบประกาศจากดีมีเตอร์ไอซีที หลับจบคอร์ส

อบรม G SUITE สำหรับสอบ ADMIN CERTIFICATE ของ GOOGLE

อบรม G Suite สำหรับสอบ Admin Certificate ของ Google

การอบรม Google Apps สำหรับการสอบ Admin Certificate นั้นจะเป็นการอบรมฟังก์ชันต่างๆ ใน G Suite หรือ Google Apps for Work พร้อมกับ Trick ง่ายๆในการสอบ Admin Certificate ให้ผ่านฉลุย!

อบรม Google Apps สำหรับผู้ดูแลระบบคืออะไร

อบรม Google Apps สำหรับผู้ดูแลระบบ

การอบรม Google Apps สำหรับผู้ดูแลระบบ หรือ Admin นั้นจะเป็นการอบรมฟังก์ชันต่างๆ ใน Google Apps for Work และเพิ่มเติมฟังก์ชั่น Admin console ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง user การให้สิทธิ์ และการแชร์สิทธิ์ต่างๆ เป็นต้น

plan

วางแผนและติดตั้ง Google Apps

DMIT สามารถเป็นที่ปรึกษาระหว่างกันทำงานของ Server mail เก่า กับ Server Mail ใหม่ เพื่อให้มีผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้าให้น้อยที่สุด เพราะ DMIT เล็งเห็นว่าการรับ-ส่ง อีเมล์ของลูกค้ามีความสำคัญมากต่อการดำเนินงาน