บริการ Google Maps

  • บริการ Google Maps for Work
  • บริการ Google Maps for Work

    Google Maps for Work เป็นอีกหนึ่ง Features ของ Google Maps ที่ช่วยให้คุณสร้างแผนที่ที่สวยงามและฝังไว้ในเว็บไซต์ แอป และแพลตฟอร์มภายใน ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งแก่ผู้ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา และค้นพบโอกาสใหม่ๆ สำหรับธุรกิจด้วยบริการตำแหน่ง และสามารถคาดคะเนเวลาเดินทางซึ่งจะช่วยให้คุณประมาณเวลาเดินทางได้โดยอาศัยข้อมูลในอดีตและข้อมูลปัจจุบัน เพื่อการจัดการสินทรัพย์ของคุณและการให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าเดิมแก่ผู้ใช้ทำได้ง่ายขึ้น

  • Google Maps APIs
  • Google Maps APIs

    Google Maps APIs ที่สุดแห่งการทำแผนที่ที่มีประสิทธิภาพของ Google เพื่อธุรกิจของคุณ สร้างเว็บแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่น่าสนใจโดยใช้แพลตฟอร์มการทำแผนที่ที่มีประสิทธิภาพของ Google ทั้งเส้นทางขับขี่ ภาพ Street View และอีกมากมาย