วางแผนและติดตั้ง Google Apps

วางแผนใช้งาน Google Apps คืออะไร

บริการวางแผนและติดตั้ง google apps

DMIT สามารถเป็นที่ปรึกษาระหว่างกันทำงานของ Server mail เก่า กับ Server Mail ใหม่ เพื่อให้มีผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้าให้น้อยที่สุด เพราะ DMIT เล็งเห็นว่าการรับ-ส่ง อีเมล์ของลูกค้ามีความสำคัญมากต่อการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการวางแผนและติดตั้งระบบ Google Apps

ราคาค่าบริการ วางแผนและติดตั้ง google apps

บริษัท Demiter ICT ยินดีและพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและการติดตั้ง Google Apps ซึ่งค่าใช้จ่ายในการวางแผนและการติดตั้งเพียง 2500 บาทเท่านั้น