เกี่ยวกับ Google Mail

 • Google Mail ทำงานอย่างไร
 • Google Mail ทำงานอย่างไร

  ข้อมูลของอีเมล์จะถูกแบ่งเป็นส่วนๆ และก็ทำสำเนาเก็บไว้ในหลายๆ Server จึงจะไม่มีความเสี่ยงที่ระบบใดระบบหนึ่งจะทำให้ข้อมูลเสียหายได้ แต่ละส่วนของข้อมูลเหล่านั้น จะถูกตั้งชื่อในรูปแบบสุ่มจัดเก็บด้วยการเข้ารหัสข้อมูลที่มนุษย์ไม่สามารถอ่านได้
 • สรุปการทำงานของ Google Mail
 • สรุปการทำงานของ Google Mail

  สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ แอปพลิเคชันแบบเว็บไซต์จึงทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนอย่างสมบูรณ์ในหลากหลายอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลของผู้ใช้จะเก็บไว้ในคลาวด์เพื่อให้ทำงานต่อเนื่อง

 • Google Mail คืออะไร
 • Google Mail คืออะไร

  Google Mail เป็นอีกหนึ่งแอพพลิเคชั่น ในระบบอีเมล์ Google Apps ของ Google ที่ใช้สำหรับการรับ-ส่งจดหมาย (Email) Google Mail นั้นมีความปลอดภัย ถึง 99.9% ด้วยตัวกรองอัฉริยะของ Google ทำให้มั่นใจได้ว่าจดหมายคุณจะได้รับอีเมล์ spam น้อยกว่าระบบอีเมล์อื่นๆอย่างแน่นอน

 • เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง
 • เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง

  เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งนั้นเกิดจากการนำระบบซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นต่างๆ ไว้ที่เครื่องแม่ข่ายกลาง จากนั้นก็อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถล็อกอินเข้ามาในระบบเพื่อใช้งานระบบซอฟต์แวร์ต่าง ๆ นั้นได้ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • ระบบ Google Mail และ ระบบอีเมล์ทั่วๆไป
 • ระบบ Google Mail และ ระบบอีเมล์ทั่วๆไป

  การทำงานของ Google Mail จะเป็นการกระจายตัวของตัว Server กับ การทำงานของระบบอีเมล์ทั่วไปที่อยู่บนเครื่อง Server เครื่องเดียว จึงทำให้เห็นหลักการทำงานที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดทั้งในเรื่องระบบกรองอีเมล์ขยะ พื้นที่ในการใช้งาน

 • ระบบอีเมล์ทั่วไปทำงานอย่างไร
 • ระบบอีเมล์ทั่วไปทำงานอย่างไร

  การติดตั้ง Server ในระบบของอีเมล์ Hosing ทั่วไป จะเป็นการติดตั้งที่ฝ่ายในเครื่อง server เครื่องเดียว โดยเป็นการติดตั้งภายในประเทศ ไม่ได้เป็นการกระจาย server คือสามารถส่งได้ฝ่ายในประเทศแต่ส่งต่างประเทศจะมีโอกาสที่เมล์จะส่งไม่ถึง

 • Google Data Center Locations
 • Google Data Center Locations

  ระบบอีเมล์ของ Google Apps นั้นจะเป็นการทำงานในรูปแบบ Cloud Computing นั้นซึ่งจะหมายถึงเป็นการกระจายตัวของ Server โดย Google นั้นจะมี Server อยู่ตามแต่ละทวีบ และประเทศต่างๆ เรามาดูกันว่า มี Server ตั้งอยู่ที่ใดบ้าง