อบรม Google Apps สำหรับผู้ใช้

อบรม G Suite (Google Apps) สำหรับผู้ใช้คืออะไร

บริการอบรมผู้ใช้งาน Google Apps for Work

อบรบ G Suite (Google Apps for Work) เป็น customized training course สำหรับองค์กรหรือบริษัทที่กำลังจะใช้งาน G Suite (Google Apps for Work) หรือมีความสนใจที่จะใช้งาน G Suite (Google Apps for Work)เพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพการทำงานอย่างสูงสุดขององค์กร
ค่าบริการอบรม Google Apps (In-house)

ราคาค่าบริการ อบรม Google Apps FOR WORK

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด เปิดการอบรม Google Apps ปกติวันละ 30,000.- ลดเหลือเพียง  25,000.- บาท