อบรม Google Apps สำหรับผู้ดูแลระบบ

อบรม Google Apps สำหรับผู้ดูแลระบบคืออะไร

บริการอบรมผู้ใช้งาน Google Apps for Admin

การอบรม Google Apps สำหรับผู้ดูแลระบบ หรือ Admin นั้นจะเป็นการอบรมฟังก์ชันต่างๆ ใน Google Apps for Work และเพิ่มเติมฟังก์ชั่น Admin console ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง user การให้สิทธิ์ และการแชร์สิทธิ์ต่างๆ เป็นต้น
ค่าบริการอบรม Google Apps (In-house)

ราคาค่าบริการ อบรม Google Apps FOR ADMIN

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด เปิดการอบรม Google Apps ปกติวันละ 30,000.- ลดเหลือเพียง  25,000.- บาท