อีเมล์

 • ระบบ Google Mail
 • ระบบ Google Mail

  ระบบ google mail มีระบบตัวกรองอีเมล์ขยะ พื้นที่ในการใช้งานอีเมล์ มีความรวดเร็วในการรับ-ส่งอีเมล์ ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และรองรับการใช้งานใช้งานบนโทรศัพท์ ทั้งระบบ andriod และ ios

 • การใช้งาน Google Offline
 • การใช้งาน Google Offline

  คุณรู้หรือเปล่า?? Google Apps for Work ใช้งานแบบออฟไลน์ได้ โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงอีเมล อ่านและเขียนข้อความใหม่ แบบไม่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือเมื่อการเชื่อมต่อไม่น่าเชื่อถือหรืออินเทอร์เน็ตเกิดปัณหาเมื่อผู้ใช้เชื่อมต่ออีกครั้ง Google Apps for Work ก็จะส่งข้อความในขาออกโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าช่วงเวลาซิงค์ข้อมูลสูงสุดคือ 30 วัน
 • การใช้งานอีเมล์โดยไม่มีอินเตอร์เน็ต
 • การใช้งานอีเมล์โดยไม่มีอินเตอร์เน็ต

  เมื่อใช้ Google Mail แบบออฟไลน์ จดหมายทั้งหมดที่อยู่ในบัญชี "ติดดาว" และ "ร่างจดหมาย" ไม่ว่าจะสร้างหรือร่างจัดเก็บไว้นานเพียงใดก็จะถูกซิงค์ขึ้นไปบน Google Mail แต่เราจะไม่ซิงค์จดหมายในป้ายกำกับ "ถังขยะ" และ "จดหมายขยะ" Google Mail จะซิงค์เอกสารล่าสุดของเรา และเราจะซิงค์จดหมายเป็นเวลาเจ็ดวันโดยปกติ ซึ่งมีวิธีการตั้งค่าดังต่อไปนี้
 • อีเมล์คืออะไร
 • อีเมล์คืออะไร

  อีเมล์ หรือ จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อความกันโดยผ่านเครือช่ายคอมพิวเตอร์ มีทั้งแบบที่รับส่งกันเฉพาะภายใน หรือภายนอกองค์กร การใช้งานก็เหมือนกับเราพิมพ์ข้อความในโปรแกรม word จากนั้นก็คลิกคำสั่ง เพื่อส่งออกไป โดยจะมีชื่อของผู้รับ ซึ่งเราเรียกว่า Email Address เป็นหลักในการรับส่ง

 • Gmail ต่างจาก Google Apps อย่างไร
 • Gmail ต่างจาก Google Apps อย่างไร

  Google Apps Business หรือว่าอีเมล์ระบบนั้นมีข้อดีและสามารถทำงานได้มากกว่า Gmail ที่เป็นแค่ Account ทั่วไป เพียง Account เดียวก็สามารถที่ใช้บริการส่วนเสริมต่างๆของ Google ได้ทั้งหมดซึ่งการทำงานที่แตกต่างไปนั้นล้วนแต่จำเป็นและสะดวกต่อการใช้งานในองค์กรของคุณซึ่งข้อดีของ Google Apps Business นั้นมีข้อดีและแตกต่างจากGmail ทั่วไป
 • ประเภทไฟล์แนบที่ Google Block
 • ประเภทไฟล์แนบที่ Google Block

  ด้วยระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไวรัสของ Google Mail นั้นคุณจึงไม่สามารถส่งหรือรับไฟล์ได้ทุกประเภท โดยเฉพาะไฟล์ปฏิบัติการ (เช่น ไฟล์ที่ลงท้ายด้วย. exe) นอกจากนี้ Google Mail ยังไม่อนุญาตให้ส่งหรือรับไฟล์เสียหาย ไฟล์อันตราย ไฟล์ที่อัพโหลดไม่สมบูรณ์หรือทำงานไม่ถูกต้องด้วย โดยไฟล์ที่ Google Mail อนุญาติมีดังนี้