ปฎิทิน

 • ปฏิทิน คืออะไร
 • ปฏิทิน คืออะไร

  Google Calendar คือ ปฏิทินแบบออนไลน์ซึ่งทำให้สามารถเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆที่สร้างขึ้นมาซึ่งจะรวมไว้ที่เดียวกันได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำหนดการนัดหมายและกำหนดเหตุการณ์ต่างๆ
 • ข้อจำกัดการใช้งานปฏิทิน
 • ข้อจำกัดการใช้งานปฏิทิน

  Google Calendar ข้อจำกัดหากผู้ใช้นำข้อมูลปฏิทินจากระบบปฏิทินอื่นเข้าคุณอาจพบว่ามีเฉพาะกิจกรรมรายการแรกของชุดกิจกรรมเกิดซ้ำเท่านั้นที่ถูกทำข้อมูลให้ตรงกันได่อย่างถูกต้อง
 • ข้อดีของการใช้งานปฏิทิน
 • ข้อดีของการใช้งานปฏิทิน

  ข้อดี Google Calendar คือ เป็นบริการออนไลน์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น ซึ่งต่างกับโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรแกรมเพื่มมาติดตั้งใช้งาน ใช้งานได้ง่ายและสะดวกกว่าเข้าใจได้ง่าย

 • ประโยชน์ของปฏิทิน
 • ประโยชน์ของปฏิทิน

  ประโยชน์​ Google Calendar ใช้ปฏิทินร่วมกันได้กับ เพื่อนของเรา และยังกำหนดได้อีกว่าจะให้ใครใช้ได้หรือไม่ อีกทั้งแสดงได้อีกว่าเรากำลังอยู่ในสถานะใดและยังมีการแจ้งเตือนกิจกรรมล่วงหน้าได้