Google Adword

  • การกำหนด Keyword
  • การกำหนด Keyword

    Google AdWords คือ การโฆษณาในรูปแบบ pay per click เป็นการจ่ายโฆษณาตามที่มีการคลิกดูโฆษณาของเรา ค่าใช้จ่ายแบบนี้จะเป็นการเสียค่าใช้จ่ายตามจริง เมื่อผู้ใช้บริการคลิกเข้ามาชมเว็บไซต์เท่านั้น และโฆษณาจะปรากฏให้ผู้ชมเห็นตามคีย์เวิร์ด (Keyword) หรือ กลุ่มคำที่คุณเลือกไว้ซึ่งเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ ซึ่งค่าใช้จ่ายการลงโฆษณาของแต่ละแคมเปญจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกลุ่มคำหรือคีย์เวิร์ดที่เลือกใช้
  • กำหนดสิทธิ์เข้าใช้งาน Adwords
  • กำหนดสิทธิ์เข้าใช้งาน Adwords

    Google AdWords สามารถให้คุณแบ่งปันและใช้บัญชีของคุณร่วมกับคนอื่น ๆได้ เช่น คู่ค้าพนักงาน หรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งมีถึง 4 ระดับในการเข้าถึงบัญชี ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีนั้น จะสามารถดูรายงาน จัดการCampaignหรือตั้งค่างบประมาณได้ ซึ่งแตกต่างกันที่ระดับการเข้าถึงบัญชีที่คุุณตั้งค่าไว้นั่นเอง